Natuurinrichting Wellemeersen en omgeving Oude Dender

natuurinrichting, wellemeersen en omgeving, dender, affligem

Het natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender omvat de deelzones Wellemeersen, Kapellemeersen en de Oude Dendermeersen, op het grondgebied van de gemeenten Denderleeuw, Aalst, Liedekerke en Affligem. De Vlaamse overheid wil in deze gebieden de aanwezige natuur een duwtje in de rug geven.

Het grootste deel van het projectgebied ligt in een groene gewestplanbestemming, is randstedelijk groengebied of behoort tot het Europees netwerk van natuurgebieden (Speciale Beschermingszones, SBZ) waar extra inspanningen worden gedaan om bijzondere natuurwaarden te beschermen en te versterken.

Het natuurinrichtingsproject wil een doorstroming van water realiseren. Het stagnerend regenwater wordt via de centrale Rijt in de Wellemeersen afgevoerd zodat het (kwel)water dat uit de bodem komt terug voor een specifieke(kwel)vegetatie kan zorgen. Hierdoor zullen de waardevolle natte elzenbroekbossen zich kunnen herstellen. Tegelijk willen we de Rijt gemakkelijker beheerbaar maken. Er wordt een beheerweg voorzien zodat de waterloop op het gepaste moment kan geruimd worden. De overlevingskansen voor vleermuizen willen we verhogen door een aantal gebouwen op hun maat in te richten. Het leefgebied voor water- en moerasvogels wordt zowel in de Wellemeersen als in de Oude Dendermeersen uitgebreid door enkele gerichte afgravingen.

Het natuurinrichtingsproject wil ook de mogelijkheden voor recreatief medegebruik verbeteren. We streven naar een aangepaste toegankelijkheid van het gebied zodat een betere beleving mogelijk is met respect voor de aanwezige natuur. In de Kapellemeersen wordt een uitkijkpunt gerealiseerd. Tijdens het openbaar onderzoek liggen het projectrapport en de lijst van de belanghebbenden ter inzage. Op de gemeente kan je de lijst van de belanghebbenden ook checken en nagaan of de eigendom en het gebruik van de percelen correct is ingetekend

Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels

In de kijker

Ja, ik wil

Ja, mijn bedrijf is ook gevestigd in Affligem en ik wil meteen profiteren van het uitgebreide netwerk, 
genieten van de vele voordelen & 
de voordelige groepsaankopen.

NU LID WORDEN

Of wens je liever eerst nog een persoonlijk gesprek & meer info?

EEN AFSPRAAK MAKEN